การสืบค้นที่ไม่ต้องพึ่งอากู๋Google

Hourngoo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางกิจกรรมบำบัด สามารถทำได้หลายวิธี วันนี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากวารสารสื่อออนไลน์ ที่ไม่ต้องพึ่ง Google และยังสามารถได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเราได้ด้วย เช่น
จาก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed โดยเราสามารถสืบค้นโดยใส่คำสัญ(Keywords) การใส่คำสำคัญในที่นี้จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ และมีการเชื่อมแต่ละคำโดยใช้ and และเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศ("___") ลงในแต่ละคำด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ตรงกับที่เราต้องการ หากไม่ใส่ให้เชื่อมกัน ระบบก็จะสืบค้นเฉพาะคำแรกหรือคำต่อๆไปเท่านั้น ไม่สืบค้นทั้งหมดที่เราต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น "occupational therapy" and "stroke" and "treatment" and "spastic"


รูปที่1 แสดงการพิมพ์คำสำคัญ

* การสืบค้นที่ดีให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง ควรจะมีผลการค้นหาไม่เกิน 5 ตัวเลือก และมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง

จากนั้นลองคลิกเข้าไปในแต่ละตัวเลือกที่ปรากฎขึ้น แล้วเข้าไปลองอ่านAbstractเบื้องต้นดูก่อนว่าตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ ถ้าตรงกับที่ต้องการเราก็สามารถคลิกไปที่Full text ด้านขวามือ เพื่ออ่านเอกสารฉบับเด็มได้เลย


รูปที่2 แสดงการคลิกเข้าไปดูฉบับเต็มูปที่3 เอกสารฉบับเต็ม

จากตัวอย่างเป็นเพียงแค่การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ลงลึกถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)