เทคนิคการสอนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู

...อบรม...ถอดบทเรียน...นำเสนอ...

17-18 ธันวาคม 2557 คุณครูของ กศน.อำเภอเสนา เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู กศน. รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดยศึกษานิเทศก์อัญชลี ธรรมะวิธีกุล เก็บภามาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ นะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะครูนอกระบบ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักนะคะอาจารย์ Wasawat Deemarn สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ Dr. Ple มีความสุขในทุกสิ่งนะคะ