จัดสแตนเชียร์ (24/11/57)

วันจันทร์ ที่ 24 เหลือเวลาอีกหนึ่งวันที่จะมีงานกรีฑา วันนี้นักศึกษาฝึกสอนทุกคนเลยมาจัดสถานที่ที่เทศบาล ตั้งแต่เช้า ผมพักอยู่ในเมืองจึงมารอที่เทศบาลเลย คนอื่นๆ ก็มาขนของจากโรงเรียนไปที่เทศบาล โดยโรงเรียนเหมารถสองแถวให้หนึ่งคัน พอรถไปถึงผมก็ไปช่วยขนของลงรถและไปเตรียมจัด โรงเรียนแม่โจ้ได้สแตนใกล้ๆ กับที่นั่งประธาน จะมีเหล็กข้างหลังยื่นออกมา ทำให้ต้องขยับสแตนลงมาอีกเพราะเวลาจัดจะไม่กึ่งกลางพอดี ไปถึงเราก็ทำการประกอบโครงเหล็กที่ใช้เป็นฐานยึดก่อนจากนั้นก็นำไม้ไผ่มายึดข้างหลังไว้ เพื่อให้นาฬิกาที่เราทำมีฐานที่แข็งแรง ไม่พังง่าย จากนั้นเราก็เอาโฟมทั้งหมดมาประกอบกันโดยทำเป็นสี่เหลี่ยม ใช้เป็นพื้นหลัง แล้วนำนาฬิกามาติดเข้ากับพื้นหลัง ยืดด้วยไม้จิ้มฟันและลวด ใส่เฟืองลงไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)