LEAN R2R l การจัดการคลินิกจิตเวช

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันแรกของการจัดการคลินิกฯ ผ่านไปด้วยดี

หลังจากที่เราขาดจิตแพทย์อีกครั้ง...หลายปีก่อนเราทำงานแบบไม่มีจิตแพทย์ ต่อมาสามปีที่ผ่านมามีจิตแพทย์ที่มารับทุนของโรงพยาบาลกลับมาทำงานใช้ทุน ความแตกต่างที่เกิดขึ้น คือ การทำงานง่ายขึ้น เนื่องจากมีแพทย์มาดูแลอย่างใกล้ชิด

และเมื่อขาดแพทย์อีกครั้ง...

กระบวนการทำงานต้องมาพัฒนาและจัดการให้รอบคอบมากขึ้น

โชคดีว่ามีอาจารย์แพทย์ที่คอยดูแลเกื้อหนุนกันมาเป็นสิบๆ ปีมาเป็นที่ปรึกษาและวางแนวทางให้การทำงานเราง่ายขึ้น

...

ท่านมาอาสาที่จะตรวจและ Re-Med ให้ ส่วนบทบาทของเราทำหน้าที่ซักประวัติ ประเมินสภาพทางจิต และให้คำปรึกษา ได้ทำกระบวนการบำบัดมากขึ้น แบ่งหน้าที่การทำงานเป็นจุด

จุดที่หนึ่ง คือ รับบัตร คอยสกรีนผู้ป่วย … ถ้าวิกฤตนำส่ง ER

จุดที่สอง ซักประวัติ ประเมินสภาพทางจิต บริหารจัดการเรื่องยาและเรื่องนัด ตรงจุดนี้ช่วยกันสามคน คนละห้อง *** ทำให้เราได้พูดคุยใกล้ชิดกับผู้ป่วยและญาติมากขึ้น ใช้เวลาในการประเมินสภาพทางจิตได้ละเอียดขึ้น และได้คัดกรองผู้ป่วยที่จะต้องพบจิตแพทย์เดือนละครั้งจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)

(หลังจาก...แพทย์ Re-Med ยาให้เรียบร้อยแล้ว)

จุดที่สาม รับบัตรนัดและใบสั่งยา … เป็นจุดที่ให้คำแนะนำเรื่องทางยาและการมาตรวจตามนัด

วันแรกเราได้ AAR กัน…แต่ละคนที่อยู่กันแต่ละจุดต่างมีความตั้งใจและมุ่งมั่นช่วยกันทำงาน

ตรงจุดไหนพบอุปสรรคได้คุยกันเพื่อหาแนวทางให้รอบคอบอีกครั้ง

สำหรับข้าพเจ้าแล้วให้คะแนน... ๘๐-๙๐ คะแนนเต็มร้อย สำหรับการทำงานในวันนี้

ถือว่า…

เป็นการทำงานที่งดงามและเรียบง่ายมาก

นี่เป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนางานเมื่อเราพบทางตันซึ่งไม่ใช่ทางตันอีกต่อไป

ทุกอย่างมีทางออกเสมอ...

และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีเสมอ...


๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

***เปิดให้บริการ ๒ วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)