ความในใจ

ความในใจ
 อันที่จริงความรู้ของคนเรามาจากความรู้ทางอ้อมและความรู้ทางตรง
ความรู้ทางอ้อม คือ ความรู้ที่ได้มาจากพ่อแม่ ในห้องเรียน จากคุณครู อาจารย์
จากผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้ที่อ่านในตำรา ในการเขียนบทความ หรือ Blog
ที่เราๆ ท่านๆ เขียนอยู่นี้ ล้วนต้องผ่านการอ่านการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลข่าวสารจาก
ตำรับตำรา นำมาแปล รวบรวม เรียบเรียง คัดลอก คัดกรองหาข้อเท็จจริง จากนั้นก็นำมา
จัดระบบ ปรับขั้นตอนเป็นความเข้าใจ บวกข้อคิดและประสบการณ์ที่เป็นจริงของตนเอง
มาร้อยเรียงเป็นคำพูด และเป็นตัวหนังสือออกมา

 บทความหรือข้อเขียนจะเป็นระบบ เนื้อหาสมบูรณ์ รอบด้าน และมีสำนวนภาษา
ที่ไพเราะ ไหลลื่น น่าอ่าน มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับระดับความรอบรู้ ความสามารถ รวมทั้ง
ลีลาของคนเขียนแต่ละท่าน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก...แต่ยังมีเรื่องที่ยากยิ่งกว่า คือ การนำไปใช้
กับความเป็นจริง ซึ่งมีความสลับซับซ้อนนอกเหนือจากที่ตำรากล่าวไว้อีกมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (0)