เทคนิคการเล่าเรื่อง

ยิ่งให้ยิ่งได้

การเล่าเรื่อง เป็นการเล่าในสิ่งที่ตัวเองพบเห็นจากประสบการณ์จริงที่ไม่มีการเสริมแต่งย่อมออกมาจากความรู้สึกจริง ๆ และยังไม่มีการปรุงแต่งรู้สึกยังไงก็เขียนไปอย่างนั้นย่อมแสดงให้เห็นสิ่งที่รู้ออกมาโดยมิได้กลั่นกรองและหากในสิ่งที่พบเห็นแล้วมากลั่นกรองก่อนที่จะแสดงให้ผู้อื่นเห็นหรือเรียนรู้ย่อมเป็นผลที่ดีเนื่องจากผู้ที่ต้องการจะรู้ในเรื่องใดที่ตรงกับที่ผู้ที่มีความรู้จริงเล่าเรื่องไว้ก็จะได้รับรู้สิ่งที่ถูกต้องต่อไป และการให้ความรู้กับผู้อื่นนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากอย่างที่มีคำว่า "ยิ่งให้ยิ่งได้" เพราะความรู้นั้นสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมด เมื่อมีความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ควรจะแชร์ให้ผู้อื่นด้วยแต่ต้องอยู่ภายใต้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง

เมื่อสามารถนำ Storytellingมาจับกับ Tacit knowledge ย่อมเป็นผลดียิ่ง เพราะการเล่าเรื่องนั้นได้ผ่านกระบวนการกรั่นกรองออกมาแล้วย่อมแสดงแต่เรื่องที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)