สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๓๐)

"เกิด เป็นคนบนภาระและหน้าที่

แล้ว ยังมีชีวีที่มุ่งหวัง

ต้อง มีใจแข็งแกร่งแรงพลัง

สู้ มุ่งหวังก้าวไปไม่หวั่นกลัว

ทำ สิ่งใดใจรู้อยู่เป็นนิจ

ดี ด้วยคิดจิตใจไม่สลัว

ได้ ทุกสิ่งทิ้งชั่วไปให้ห่างตัว

ดี ถ้วนทั่วตัวทำแต่กรรมดี"

Morning exercise 14/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)