สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๒๙)

"หลากลีลา พาชีวิต ลิขิตไว้

หลากสไตล์ ใช้ชีวิต ลิขิตฝัน

หลากชีวิต ลิขิตไว้ ให้ต่างกัน

หลากชีวัน สรรค์สร้าง เส้นทางตน

หลากอารมณ์ ผสมใจ ไว้แตกต่าง

หลากเส้นทาง วางชีวิต ลิขิตผล

หลากจิตใจ ให้ต่าง ระหว่างคน

หลากรวยจน คนลิขิต ชีวิตเอง"

Morning Exercise 13/11/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)