ส่วนประกอบของการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นแผนภาพระดับแนวความคิด วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองภาพของข้อมูลในระบบได้ชัดเจนขึ้น มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนดังนี้

1.เอนทิตี้(entity)

2.ลักษณะประจำ(attributes)

3.ความสัมพันธ์(relationship)


แหล่งที่มา : เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

อาจารย์ สารภี จุลแก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิเคราะห์และออกแบบระบบความเห็น (0)