วันนี้ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำโดย น.พ.มนู ชัยวงค์โรจน์ ได้ประชุมถึงแผนงาน กิจกรรม ที่จะทำในปี งบประมาณ 2550

โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบาหวาน จาก สอ.ต่าง ทั้งหมด 16 สอ. มาร่วมปรึกษาหารือด้วย

สรุปว่าในปีนี้เรามีโครงการที่ทำร่วมกันเป็นพิเศษอยู่ 3 เรื่อง

1.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของชมรมผู้ป่วยเบาหวาน ในวันที่ 23 พ.ย. 2549 โดยเน้นกิจกรรมการรวมตัวครั้งสำคัญประจำปีของสมาชิกชมรม ทั้ง 16 ชมรม เข้ามาพบปะ  มีตัวแทนมาเล่าความภูมิใจในการดำเนินกิจกรรม การปฏิบัติตัว การประกวดกิจกรรมเด่น เรื่องเล่า ของแต่ละชมรม (จะนำภาพบรรยาการมาเล่าต่อไปนะครับ)

2. โครงการค่ายกลุ่มเสี่ยงสูง "ค่ายความรู้ สู้ภัยเบาหวาน" กำหนดให้ใช้กลุ่ม IFG ที่ได้จากการคัดกรอง ปี 2549 ประมาณ 360 คน มาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมความรู้ รุ่นละ 60 คน แบ่งจัดตามเครือข่าย สอ. ต่างๆ ที่จะเลือกสถานที่ตามความเหมาะสม ทั้งหมด 6 ที่ หมุนเวียนจัด (โครงการนี้เริ่มทำค่าย ประมาณ มีนา-เมษา ปีหน้าครับ) เพราะช่วงนี้เป็นช่วง สร้างวิทยากรประจำค่ายกันก่อนครับ

3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมเบาหวานที่อื่น โดยเน้นเป็นแบบ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) กำลังประสานกิจกรรมกับทีมที่จะแลกเปลี่ยนกันอยู่ครับ คาดว่าจะขึ้นเหนือ พอเสนอโครงการนี้ แววตาทีมผู้เข้าประชุมลุกวาวเลยครับ สงสัยแผนออกนอกพื้นที่ ไกลๆสามารถสร้างความคึกคักได้มากมาเลยทีเดียวครับ ต่างส่งความคิดเห็นกันใหญ่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว คิดว่าจะเลยไปเที่ยวไหนกันต่อซะมากกว่าครับ

แล้วจะทยอยเล่ากิจกรรมเบาหวานของทีมธาตุพนมนะครับ