(ภาพจาก forward mail)

 

ความฝัน.. ถ้าจับต้องคว้ามาได้อย่างง่ายดายเกินไป คุณค่าของมันก็จะลดน้อยลงไป   สำหรับคนบางคนมันจึงเป็นเหมือนพลังแห่งชีวิต ที่ทำให้คนๆนั้นมีชีวิตอยู่ได้

เพื่อให้ได้ไปถึงฝัน ต้องฝ่าฝันทุ่มเท ทั้งเวลา กำลังกายกำลังใจมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆ นั่นคือ ประสบการณ์ การได้ฝึกฝนจนมีความสามารถ เกิดการเรียนรู้ที่เป็นพลังขึ้นในตนเอง  เมื่อถึงตอนนั้น..บางทีจุดมุ่งหมายที่เราคาดหวังตั้งไว้ เป็นเพียงรางวัลสำหรับความพากเพียรของเราเท่านั้น มันไม่มีค่ามากกว่าพลังแห่งการเรียนรู้ที่บังเกิดขึ้นในตัวเราเลย

ดังนั้น..จงมุ่งมั่น พยายามทำต่อไป....สิ่งที่ยิ่งได้มาอย่างยากเย็น ก็จะยิ่งทำให้เราภาคภูมิใจมากขึ้นเมื่อสำเร็จ

ขอเป็นกำลังใจให้กับตนเอง และกับทุกคนค่ะ  ^__^