สัปดาห์ที่ 6 ถ่ายรูปนักเรียน (11/12/2557)

สวัสดีครับ

บรรยากาศเช้า ๆ กับการเรียนการสอนวิชาแรกของวันพฤหัสบดี ครับเป็นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องความรู้คู่เที่ยวทั่วไทย เป็นแนะนำเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในการนำเราไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราพบเห็นเป็นประจำ เช่น สัญลักษณ์เกี่ยวกับป้ายบอกทาง สัญญาณไฟจราจร ทางม้าลาย

เมื่อการเรียนการสอนจบแล้ว ผมได้ถ่ายรูปกับนักเรียนเล็กน้อยครับ น่ารักมาก ๆ ครับ

(11/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)