พอเพียงที่รัก..สักวันต้องได้ดี

ผมจึงคิดเสมอว่า..พอเพียงที่เราทำ และเรียนรู้ด้วยความรัก สักวันเราต้องได้ดี อาจไม่ต้องตีค่าเป็นตัวเงิน แต่ได้องค์ความรู้ ที่จะช่วยจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อไปในสังคมและชุมชน

ผมทำกิจกรรมที่โรงเรียน บนพื้นฐานของความ"พอเพียง"และพยายามเชื่อมโยงการเรียนการสอน ทั้งการอ่านและการเชียน เรียนรู้คู่การปฏิบัติ กิจกรรมสุดท้าย นักเรียนต้องเข้าใจ มีผลงานจับต้องได้ และภูมิใจในชิ้นงานที่เขาสร้างสรรค์

ความพอเพียง..ยังคงเดินหน้าอย่างจริงจังและยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ยังต้องศึกษาแก่นแท้ของปรัชญาฯเพื่อความรู้ที่แท้จริง เท่าที่เห็นและเป็นอยู่ ผมยึดมั่นในเส้นทางสายกลาง คือ ทำแต่พอดี พอให้เหมาะสม ไม่หนักเกินตัว สมเหตุสมผลกับบริบทโรงเรียนและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

กิจกรรมแห่งความพอเพียง..สอนนักเรียนได้ ทั้งวิชาการและคุณธรรม หลายอย่างที่ผู้ปกครองและชุมชนไม่ได้สอน โรงเรียนต้องสอนผ่านกิจกรรม เพิ่มประสบการณ์ทักษะชีวิต พื้นฐานเล็กๆ อาจมองดูไม่สำคัญ ต่อเมื่อเขาเรียนสูงขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ประสบการณ์ที่เป็นตะกอนนอนก้น จะผุดขึ้นมาให้เข้าถึงแก่นแท้แก่นธรรม ได้ไม่ยาก

อย่างเช่น..นักเรียนจะลดภาวะโลกร้อน โดยไม่นำเศษอาหารไปทิ้งเรี่ยราดในป่าข้างโรงเรียน ผมจะสอนให้เขาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยนำเศษผักผลไม้ ผสมน้ำกับกากน้ำตาล และใช้สารเร่ง พด.๒ หมักทิ้งไว้ ๗ - ๑๐ วัน จะได้ปุ๋ยน้าอย่างดี สำหรับแปลงผักสวนครัว

เศษอาหารคาว..ก็ผสมน้ำกับกากน้ำตาลเช่นเดียวกัน และผสมสารเร่ง พด.๖ หมักทิ้งไว้ ๒๐ วัน จะได้น้ำหมักดับกลิ่นคอกสัตว์(เล้าไก่) หรือจะนำไปใสบ่อปลาก็ได้ ช่วยให้น้ำไม่เน่าเสีย

ส่วนนมโรงเรียนที่หมดอายุ..ผมจะให้นักเรียนฝึกทักษะการทำฮอร์โมนนม โดยใช้น้ำนมสด ผสมน้ำหมักชีวภาพและกากน้ำตาล อัตราส่วน ๑๐ ; ๑ ; ๑ ใส่ขวดหมักไว้ ๗ วัน จากนั้นก็นำไปผสมน้ำรดต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก ช่วยเร่งรากและเร่งดอก ช่วยให้ลำต้นสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมเพาะปลูกของโรงเรียน อย่างครบวงจร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต ส่วนคุณภาพของงานสร้างความภูมิใจแก่บุคลากรทุกคน

ปุ๋ยหมักใบไม้ ที่ทำขึ้นเอง ทดแทนดินดานเดิมๆ สร้างความกระตือรือร้นให้เกษตรกรตัวน้อยๆ ขณะเดียวกัน น้ำหมักชีวภาพที่ใช้ราดรดลงสู่ดิน ก็ถือว่าผมกับนักเรียนได้แกล้งดินอยู่ตลอดเวลา ให้ดินดูดีเป็นลำดับ

ผมจึงคิดเสมอว่า..พอเพียงที่เราทำ และเรียนรู้ด้วยความรัก สักวันเราต้องได้ดี อาจไม่ต้องตีค่าเป็นตัวเงิน แต่ได้องค์ความรู้ ที่จะช่วยจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อไปในสังคมและชุมชน

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

</span></strong>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีอีกสิ่งหนึ่ง..ที่ขจัดขยะสดได้ผล..และงอกเงยได้อีกหลายอย่าง..เลี้ยงไส้เดือน..เจ้าค่ะ..(ช่วยหาวิธีต่อยอดให้เด็กๆด้วยค่ะ)