สุนทรีย์กวีศิลป์ (๗๙)

"สุรีย์กล้า พาแสง แจ้งเวหา

หมู่เมฆา พาไอน้ำ มาทำฝน

ฝูงนกกา บินมา หาเลี้ยงตน

เกิดเป็นคน ชนท้า กล้าฝ่าฟัน

พายุฝน บนฟ้า พามืดมิด

ดุจชีวิต ติดทุกข์ ไร้สุขสันต์

ต้องรวมใจ ให้กล้า ท้าประจัญ

ก้าวถึงวัน ฝันเห็น สู่เส้นชัย"

Morning Exercise 27/9/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)

HTTP/1.0 204 No Content server: Cowboy date: Thu, 02 Jul 2020 09:07:13 GMT content-length: 0