ภาวนา (3) ว่าด้วย ขันธ์ ๕

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานนี้มีโอกาสได้เสวนาธรรมกับกัลยาณมิตร

ผู้เพียรฝึกตนบนเส้นทางธรรมอย่างอุกฤตท่านหนึ่ง

(จริง ๆ แล้ว เราจะแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์แห่งธรรมอยู่บ่อย ๆ หนอ)

และเมื่อวานนี้ก็เหมือนเคยครับ เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ "ขันธ์ ๕"
ซึ่งสรุปตรงกันว่า ..

ขันธ์ 5 เป็นปัญญาธรรม ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่า การสำเร็จได้รับปริญญาใด ๆ หนอ

เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมมือใหม่ ถ้าเข้าถึงแล้ว จะช่วยให้การเดินบนเส้นทางธรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

และที่สำคัญสำหรับผู้มีบุญวาสนาปัญญามาก อาจค้นคว้าเรียนให้ "รู้" จาก Google ได้เพียงไม่กี่นาที

ซึ่งอาจทำให้ ปฏิบัติให้ "เห็น" ธรรมได้เป็นอเนกอนันต์ หนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)