สดุดดีมหาราชา

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เนื่องในโอกาสเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้มีโอกาสแสดงความเครพต่อกษัตริย์นักพัฒนา

ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมจนเป็นที่ประจักษ์

ในโอกาสอันดีนี้ได้อันเชิญบทเพลง สดุดดีมหาราชา และบทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน

ลงในบันทึกนี้ด้วย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ขอขอบทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมมอง...ความคิด..ความเห็น (0)