ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๐๓. ทำงานการกุศลของบริษัท


งานการกุศลของบริษัท ในภาษาอังกฤษเรียกว่า corporate philantropy

ผมมีบุญ ได้รับการเชื้อเชิญให้ไปร่วมงาน corporate philantropy ของธนาคารไทยพาณิชย์ คือมูลนิธิสยามกัมมาจลซึ่งเมื่อทำมาได้ ๘ ปี ก็เกิดการเรียนรู้มากมาย เกิดโมเดลของ corporate philantropy ที่มีลักษณะจำเพาะ จนต่างชาติสนใจ มาขอเรียนรู้ และเชิญไปนำเสนอที่ฮ่องกง

การกุศลของบริษัท ในรูปแบบของมูลนิธิสยามกัมมาจล ไม่ใช่การบริจาค ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชื่อเสียงของบริษัท แต่เป็นการทำงานสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง โดยในกรณีมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นการทำงานพัฒนาเยาวชน เน้นพัฒนาลักษณะนิสัย (character) และทำงานแบบมีภาคีเป็นผู้ลงมือทำ มูลนิธิเข้าไปหนุน ในลักษณะไม่ใช่แค่ให้เงิน แต่เป็นการหนุนด้วยวิธีทำงานที่มีระบบการจัดการและการเรียนรู้ต่อเนื่อง นี่คือลักษณะจำเพาะ

ย้ำว่า บริษัทโดยทั่วไปมักทำการกุศล และ CSR โดยการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมที่มีผลดีต่อสังคม แต่ธนาคารไทยพาณิชย์มีทั้งส่วนนั้น และส่วนที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยส่วนที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล เน้นการเข้าไปร่วมเป็นภาคีหนุนการทำงาน ทำให้ภาคีได้เพื่อนร่วมกันทำงาน โดยที่ภาคีได้ผลงานไปทั้งหมด มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

เป็นการอยู่เบื้องหลัง โดยเข้าไปเสริมด้านการจัดการและการเรียนรู้ เพราะ NGO ที่ทำงานพัฒนาชุมชน และในกรณีนี้พัฒนาเยาวชน มักอ่อนแอด้านการจัดการและการเรียนรู้ต่อเนื่อง ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล คือคุณเปา ชำนาญเรื่องการจัดการความรู้ และการสื่อสารสังคม จึงฝึกทีมงานของมูลนิธิเข้าไปหนุนกิจกรรมของภาคี ทำให้ภาคีได้ผลงานที่หนักแน่นขึ้นอย่างมากมาย กลายเป็นว่า ในบางเรื่องมูลนิธิฯ ไม่ได้สนับสนุนเงิน หรือสนับสนุนน้อยมาก แต่สนับสนุนกระบวนการ (จัดการ เรียนรู้ และสื่อสารสังคม) เป็นตัวหลัก

ดังกรณี Teach for Thailand ดำเนินการสร้าง ผู้นำสังคมหรือ Change Agent ให้แก่ประเทศผ่านการทำงานอาสาสมัครเป็นครูในโรงเรียนที่นักเรียนเป็นเด็กด้อยโอกาส โครงการ TFT ต้องการการสนับสนุนทางการเงิน แต่นอกจากเงินแล้ว ทางธนาคารไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมาจลยังสนับสนุน เวลาของผู้เชี่ยวชาญ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยร่วมทำ reflection จากประสบการณ์ตรงของ TFT fellow เท่ากับเป็นการสนับสนุนเชิงปัญญานั่นเอง

งานการกุศลของบริษัท ไม่ใช่เงินเป็นตัวหลัก ตัวหลักคือปัญญา


วิจารณ์ พานิช

๒๑ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)