เรื่องของสี ตอนที่2 (สีแดง)

■【赤】

火・情熱を象徴する「赤」。

สีแดงสื่อถึง ไฟ ความร้อนแรง

赤は最もエネルギーの強い色で、生命の高揚感をイメージを示す色です。

สีแดงเป็นสีที่มีพลังงานแรงที่สุด เป็นสีที่แสดงถึงความรู้สึกปิติยินดี(มงคล)ของชีวิต

元気になりたいとき、ポジティブになりたいとき、気持ちを高ぶらせたい時にパワーをくれる色です。

เป็นสีที่ให้พลังในยามที่อยากเข้มแข็ง ยามที่อยากคิดบวก และในยามที่อยากรู้สึกตื่นตัว

何か新しいことに「チャレンジ」するとき、手助けになります。

จะช่วยได้เมื่อในยามที่อยากทำเรื่องอะไรที่ท้าทายใหม่ๆ

但し、赤はエネルギーが不足している人にはよい色ですが、エネルギッシュな人には逆効果になることがあります。。

ทว่า สีแดงจะเป็นสีที่ดีสำหรับคนที่ขาดพลัง แต่ในผู้ที่มีพละกำลังจะเกิดผลในทางตรงข้าม

赤が好きな人は、つねに自信を持った状態でいるのがいいでしょう。

ผู้ที่ชอบสีแดงจะมีท่าทีที่ดูมั่นใจอยู่เสมอ ซึ่งคงจะเป็นสิ่งที่ดี

明るく元気でいることが長所で、それが自分らしさです。

ความร่าเริงสดใสเป็นข้อดี นั่นคือเป็นตัวของตัวเอง

「目立たないようにする」「自分を抑える」ても、良い結果を招きません。

ถึงแม้จะ「พยายามทำตัวไม่ให้เด่นสะดุดตา」หรือ「คอยแต่กดดันตัวเอง」ก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกแปลภาษาญี่ปุ่น1ความเห็น (0)