กาพย์แก้วกวีกานต์ (๖)

"แปดศูนย์ เป็นชื่อรุ่น

ร่วมเกื้อหนุน ร่วมฝึกไป

ร่วมแรง และร่วมใจ

เพื่อสร้างไทย ให้ยั่งยืน

แปดศูนย์นับรุ่นได้ เทียมกัน เพื่อนเอย

ใจร่วมรวมสัมพันธ์ บ่ร้าง

ผูกพันมั่นทุกวัน ผันต่อ ไปนา

เครือข่ายใจสล้าง ร่วมสร้างไทยเอย"

สำหรับเพื่อน นบส. กพ. รุ่น 80

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)