กาพย์แก้วกวีกานต์ (๕)

"นอบอสอรุ่นนี้

สามัคคีดีหนักหนา

ร่วมเรียนรู้วิชา

พัฒนาพาก้าวไกล

นอบอสอรุ่นนี้ สัมพันธ์ ดีเฮย

แปดกลุ่มกลมเกลียวกัน ร่วมกู้

สัมพันธ์เร่งจัดสรร ชมชื่น ใจเอย

รวมหมู่ตระหนักรู้ อยู่ไว้ใจกัน"

สำหรับเพื่อน นบส.กพ. รุ่น 80

ก่อนจบหลักสูตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)