องค์การ กับ องค์กร

[email protected]€~
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"องค์การ" เดิมเป็นศัพท์มาจากคำว่า organization ในภาษาอังกฤษ ในขณะที่คำว่า "องค์กร" เปนศัพท์บัญญัติมาจากคำว่า organ

โดยที่องค์กร หมายถึงหน่วยย่อยขององค์การ แต่ในปัจจุบันใช้ในความหมายเดียวกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชิดา ชูบัวทองความเห็น (0)