สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓)

ธรรมชาติ สรรค์สร้าง พลังชีวิต

ช่วยประดิษฐ์ คุณค่า มหาศาล

ลมก็พา พัดใจ ให้เบิกบาน

น้ำก็ผ่าน พัดกาย ให้ชุ่มเย็น

ดินก็คง คงไว้ ให้ที่อยู่

ตะวันคู่ กลางวัน ฉันมองเห็น

ราตรีนั้น ก็อยู่ คู่จันทร์เพ็ญ

ขุนเขาเด่น คู่ฟ้า คู่ป่างาม

Morning exercise 5/7/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ