คุณอำนวย


เพื่อความเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีเกี่ยวกับ คุณอำนวย (Knowledge Facilitator) ขอยกบทความซึ่งผู้เขียน

ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สคส. ( www.kmi.or.th ) ตั้งแต่กลางปี 2547 ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้

สคส. เรียกผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ว่า คุณอำนวย โนนากะ เรียกว่า Knowledge Activist และยังมีผู้ที่นิยมใช้อีกคำหนึ่งคือ Knowledge Brokerหน้าที่หลักของ คุณอำนวย คือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และอำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม นอกจากนั้น ศ.นพ. ประเวศ วะสี เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็น ช่างเชื่อม ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนหรือหน่วยงานเข้าหากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื่อมระหว่างผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ กับผู้ต้องการเรียนรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์

"คุณอำนวยตามแนวคิด knowledge activist"

ในที่นี้จะเรียก knowledge activist ว่า ผู้เสริมพลังความรู้

เป้าหมาย 6 ประการของการเสริมพลังความรู้ (knowledge activism)

1.ริเริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำให้พุ่งเป้า (focus)

2.ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.ยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร

4.เพิ่มการยอมรับต่อพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทำให้กิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร

5.เตรียมพนักงานที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าสู่งานใหม่ที่ต้องการความรู้ ความสามารถที่พนักงานผู้นั้นมี

6.เชื่อมโยงโลกทัศน์ของชุมชนและเปลี่ยนเรียนรู้เล็กๆ ภายในองค์กร เข้าสู่การปรึกษาหารือเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในภาพรวม

"คุณอำนวย ตามแนวคิด knowledge broker"

ในที่นี้จะเรียก knowledge broker ว่า นายหน้าความรู้ ทำหน้าที่เชื่อมโยงคนเข้าด้วยกัน ช่วยให้คนเหล่านั้นสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน เปิดเผยความต้องการ และแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้แต่ละคน/แต่ละกลุ่มปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น

โปรดสังเกตว่า "นายหน้าความรู้" ไม่ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงคนกับความรู้ หรือแหล่งความรู้ แต่ทำหน้าที่เชื่อมโยงคนกับคน โดยมีเป้าหมายว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวจะทำให้เกิดการไหลเวียน หรือแลกเปลี่ยนความรู้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

ความรู้ที่เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ นายหน้าความรู้ จึงเป็นความรู้ในคนหรือความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็นหลัก

การทำกิจกรรม knowledge brokering อาจทำโดยไม่ต้องมีคนที่เป็น นายหน้าความรู้ คือเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างคนที่มาสัมพันธ์กัน ดังนั้น คำว่า knowledge brokering จึงน่าจะแปลได้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโดยนัยนี้

Knowledge broker นายหน้าความรู้ ก็คือผู้อำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเอง

คำสำคัญ (Tags): #คุณอำนวย
หมายเลขบันทึก: 581163เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 07:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 07:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี