เมื่อวาน (8 พ.ย. 49) คณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้นับพบพนักงานทำความสะอาดทั้งหมดของคณะฯ ช่วงตอนบ่าย โดยเชิญหัวหน้าภาควิชาทุกท่านเข้าร่วมด้วย มีผศ.ดร. อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย (หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์) อ.กาญจนา  จิตติพร (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) เข้าร่วม อีก 2 ท่านติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ มีคุณชรินทร์ ร่วมชาติ รับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่และผมเข้าร่วมประชุม สำหรับพนักงานทำความสะอาดขาด 1 คนที่ไม่ได้เข้าร่วม

 

     

คุณขวัญเรือน ยอดสิน
รับผิดชอบ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ

คุณพัชรมัย  นันทะเสน
รับผิดชอบ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ

 

   

คุณสีทร  นุชา
รับผิดชอบ ชั้น 1 อาคารบริหาร และห้องคอมฯ

คุณปริศนา ดวงศรี
รับผิดชอบ ชั้น 2 อาคารบริหาร

   

 คุณสำนียง  ทองเสริฐ
รับผิดชอบ ชั้น 3 และ 4 อาคารบริหาร

 


     พนักงานทำความสะอาดทุกคนมานั่งรอในห้องประชุม 3 ของคณะ ซึ่งนั่งอยู่รอบนอก ผมเลยให้ทุกคนมานั่งด้านใน เพราะไม่มีใครมาร่วมประชุมอีก

       ประเด็นที่มีการพูดคุยจากท่านคณบดี หัวหน้าภาควิชา / พนักงานทำความสะอาด มีดังนี้ครับ
<ul>

 • การสอนงานสำหรับพนักงานทำความสะอาด ใช้วิธีให้พนักงานคนเก่าสอนคนใหม่ 
 • การทำความสะอาด พื้น / ห้องน้ำ ควรเช็ดให้แห้ง
 • พนักงานทำความสะอาด อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 มีการสับเปลี่ยนบ่อย
 • พนักงานทำความสะอาดอยากอยู่ประจำ ไม่ต้องสับเปลี่ยน
 • เวลาเปิด-ปิดอาคาร / พนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 17.00 น. ควรให้อาจารย์ออกจากห้องก่อน
 • การติดตามพนักงานทำความสะอาด สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของแต่ละภาค หรือ คุณชรินทร์ ร่วมชาติ
 • มอบเจ้าที่ห้องปฏิบัติการของแต่ละภาควิชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
 • พนักงานทำความสะอาด อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ
  -ไม่รีดน้ำ ผ้าเตียว แปรงขัด (ด้ามยาว) อยากได้ชั้นละ 1 ชุด
  - น้ำยาไม่หอม

  เบื้องต้นคุณชรินทร์ ซึ่งรับผิดชอบงานอาคารสถานที่นัดพูดคุยกับทางบริษัทจ้างเหมาทำความสะอาดวันนี้ครับ ผมกำลังบันทึกข้อมูลลงบน Blog พอดี ทางบริษัทก็ได้มาพูดคุยกับผมและคุณชรินทร์ โดยแจ้งให้ทราบว่า

 • วันพรุ่งนี้จะจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติมมาให้ และสำหรับประวัติของพนักงานทำความสะอาดจะส่งมาให้ภายหลัง
 • ที่สำคัญทางบริษัทแจ้งว่าคนที่ทำงานหนัก บริษัทจะจ่ายเงินให้ 2 แรง ถ้าพนักงานทำความสะอาดได้ยินคงมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะครับ


                                                                             บอย สหเวช
                                                                              9 พ.ย. 49                                                                          
 • </ul>