การประชุมของระบบราชการ

ลบลำเลิศ
บ่นไปเรื่อยๆ
วันนี้ตั้งใจจะทำงานบนโต๊ะ ให้แล้วเสร็จเพื่อจะไม่ต้องหอบงานไปทำบ้านในช่วงเสาร์ อาทิตย์ เหมื่อนปีที่ผ่านมาเพราะอาทิตย์นี้ไม่ได้นั่งทำงานเลย แต่แล้วกลับได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งเช่าและบ่ายเหมือนเคยก็เลยขอบนก่อนไประชุม 10.30 น สักนิดนะคะ การประชุมของหน่วยงานราชการในปัจจุบัน ทำให้พวกเหล่าข้าราชการต้องแบกงานกลับไปทำที่บ้าน เนื่องจากในเวลาราชการต้องไปประชุมทั้งของหน่วยงานตัวเอง และหน่วยงานอื่นๆ ข้อดีของการประชุมคือเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองและถ่ายทอดความรู้ที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่น และได้รับประทานอาหารฟรีๆแทบทุกวัน ข้อเสียคือทำงานไม่ทันถึงแม้กำหนดแผนการทำงานไว้แล้วก็ต้องหอบหิ้วกลับไปทำที่บ้าน เพราะทุกเรื่องล้วนด่วนและด่วนที่สุด เวลาจะเสวนากับลูกก็มีน้อย บุคคลที่บ้านเคยแซวว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจล้มสลายหากดิฉันเกษียนอายุ อันที่จริงแล้วดิฉันรู้ว่าปัจจุบันนี้ว่าข้าราชการทุกคนพบปัญหาเหมื่อนๆกัน เพราะหลักการทำงานในปัจจุบันจำเป็นต้องทำงานแบบมีหลักการ มีหลักเกณฑ์ หลักฐานและหลักธรรม ตัวที่ยุ่งและวุ่นวายที่สุดก็คือหลักฐานนี้แหละที่ต้องมาสรุปจัดทำเป็น Document ทั้งเปลื่องกระดาษ เสียเวลา แต่ละปีเก็บไว้เป็นภูเขา บางเรื่องก็มีประโยชน์แต่บางเรื่องหาประโยชน์ไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามในวันข้างหน้าอาจมีประโยชน์ก็เลยเก็บเป็น File รวบรวมไว้แต่ละปี คนอื่นๆคงพบปัญหาเดียวกัน เหตที่เป็นอย่างนี้เพราะการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) ซึ่งไม่ใช่ Key จริงๆ เก็บไปหมดทุกเรื่องดู Process ทุกขั้นตอนตามที่กำหนดมา และการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนี้แหละเป็นสาเหตสำคัญที่ต้องมีการประชุมครั้งแล้วครั้งเล่าไม่จบเสียที บางคั้งเดินทางไปครึ่งปีตัวชี้วัดเพิ่งคลอดอย่างเป็นทางการ ผู้รายงานก็เลยต้องทำอย่างไรก็ได้ที่ต้องตอบให้ตรงกับตัวชี้วัดซึ่งอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่เพื่อให้สอบผ่านไงคะ วันนี้ขอจบไว้เพี่ยงแค่นี้ก่อนคะเพราะต้องไปประชุมเรื่องของกลุ่มภารกิจ สวัสดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

คำสำคัญ (Tags)#การ#ประ#ชุม

หมายเลขบันทึก: 58093, เขียน: 09 Nov 2006 @ 10:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

บ่นไปแต่ก็ได้ประโยชน์