การปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูล

  ติดต่อ

การให้บริการข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความต้องการสูง  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาเป็นเวลานาน  แต่การใช้บริการกลับมีแนวโน้มลดลง  ถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการทบทวนว่าจะปรับปรุงการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร  ผมเห็นว่ากรมฯมีศักยภาพที่จะพัฒนาการให้บริการด้านนี้  ปัจจุบันเรามีสื่อที่สามารถให้บริการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางWebsite ทางโทรศัพท์ผ่านCall Center หรือติดต่อที่BOCหรือห้องสมุด  การปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลนี้ต้องพิจารณาเป็นเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วย สถานที่ที่ให้บริการ  ข้อมูลสารสนเทศที่มี  บุคลากรที่เป็นผู้ให้บริการ  ช่องทางการสื่อสารที่ให้บริการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก  ผมอยากใช้เวทีแห่งนี้ในการแชร์ความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้ในกรมฯโดยเฉพาะคณะทำงานของกรมฯที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อที่จะให้การให้บริการข้อมูลของกรมฯมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มาใช้บริการ    Clickเพื่อDownloadข้อคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริการข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 58088, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:17:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การบริการข้อมูล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)