GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูล

การให้บริการข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความต้องการสูง  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาเป็นเวลานาน  แต่การใช้บริการกลับมีแนวโน้มลดลง  ถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการทบทวนว่าจะปรับปรุงการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร  ผมเห็นว่ากรมฯมีศักยภาพที่จะพัฒนาการให้บริการด้านนี้  ปัจจุบันเรามีสื่อที่สามารถให้บริการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางWebsite ทางโทรศัพท์ผ่านCall Center หรือติดต่อที่BOCหรือห้องสมุด  การปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลนี้ต้องพิจารณาเป็นเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วย สถานที่ที่ให้บริการ  ข้อมูลสารสนเทศที่มี  บุคลากรที่เป็นผู้ให้บริการ  ช่องทางการสื่อสารที่ให้บริการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก  ผมอยากใช้เวทีแห่งนี้ในการแชร์ความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้ในกรมฯโดยเฉพาะคณะทำงานของกรมฯที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อที่จะให้การให้บริการข้อมูลของกรมฯมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มาใช้บริการ    Clickเพื่อDownloadข้อคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การบริการข้อมูล
หมายเลขบันทึก: 58088
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)