Contact

การเดินทางของความรัก

  ชีวิตเป็นเส้นทางแห่งการเดินต่อไปโดยอาจไม่รู้วันสิ้นสุดที่แน่นอน... หากแต่ความเหงาจะบรรเทาลงเมื่อมีความรักอันอบอุ่นมาเยี่ยมเยือน  

บางครั้งความรักก็เดินทางมาและจากไปโดยที่เรายังไม่ทันตั้งตัว...

แต่เราจะระลึกถึงด้วยหัวใจที่เคารพรัก

และหวังให้เขามีความสุข... 

ในทุกๆ ที่ที่เขามีตัวตนอยู่...

ซึ่งรวมทั้งในหัวใจของเราด้วย

^_^

   

ความรักเอ๋ยเจ้าเดินทางมาจากไหน

 

จากแดนดินถิ่นแสนไกลไยมาถึง

 

หรือลอยเคว้งตามเพลงเพราะไพเราะจึง

 

ตามมาถึง ณ ที่ซึ่งเป็นดวงใจ

 

ฟ้าประทานบันดาลรักให้ใครเล่า

 

บรรเทาเศร้าทุเลาทุกข์แสนสดใส

 

บันดาลความคะนึงถึงตราตรึงใจ

 

พาความเหงามลายไปในเร็วพลัน

 

ให้ได้ชมนิยมชอบตอบแทนรัก

 

เป็นที่พักยามพ่ายแพ้แปรเปลี่ยนผัน

 

เป็นที่พึ่งซึ่งตามหามานานวัน

 

เป็นความฝันที่ค้นหามาด้วยใจ

 

ความรักเอ๋ยเจ้าเคยล้าและอ่อนแรง

 

ยามเจอแสงแดดแรงจ้าพาหวั่นไหว

 

ประคองตนผ่านแสงส่องไตร่ตรองใจ

 

จึงผ่านพ้นจนพบใจให้จับจอง

     

  

    การเดินทางจึงลุล่วงตักตวงสุข

สิ้นความทุกข์มีสุขจริงทิ้งหม่นหมอง

 

เมื่อความรักเผชิญใจดั่งหมายปอง

 

บรรจบถึงจึงเป็นสองเกี่ยวคล้องใจ...

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 58092, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ธรรมชาติ#ความงาม#ร้อยแก้ว#ความรัก#สุนทรียภาพ#กาลเวลา#บทกลอน-ร้อยกรอง

Recent Posts 

Comments (1)

แค่รู้สึกเมื่อรัก

แค่รู้จักได้ฝากฝัน

ได้พบเจอ เธอทุกวัน

เพียงเท่านั้นก็สุขใจ