บางครั้งความรักก็เดินทางมาและจากไปโดยที่เรายังไม่ทันตั้งตัว...

แต่เราจะระลึกถึงด้วยหัวใจที่เคารพรัก

และหวังให้เขามีความสุข... 

ในทุกๆ ที่ที่เขามีตัวตนอยู่...

ซึ่งรวมทั้งในหัวใจของเราด้วย

^_^

   

ความรักเอ๋ยเจ้าเดินทางมาจากไหน

 

จากแดนดินถิ่นแสนไกลไยมาถึง

 

หรือลอยเคว้งตามเพลงเพราะไพเราะจึง

 

ตามมาถึง ณ ที่ซึ่งเป็นดวงใจ

 

ฟ้าประทานบันดาลรักให้ใครเล่า

 

บรรเทาเศร้าทุเลาทุกข์แสนสดใส

 

บันดาลความคะนึงถึงตราตรึงใจ

 

พาความเหงามลายไปในเร็วพลัน

 

ให้ได้ชมนิยมชอบตอบแทนรัก

 

เป็นที่พักยามพ่ายแพ้แปรเปลี่ยนผัน

 

เป็นที่พึ่งซึ่งตามหามานานวัน

 

เป็นความฝันที่ค้นหามาด้วยใจ

 

ความรักเอ๋ยเจ้าเคยล้าและอ่อนแรง

 

ยามเจอแสงแดดแรงจ้าพาหวั่นไหว

 

ประคองตนผ่านแสงส่องไตร่ตรองใจ

 

จึงผ่านพ้นจนพบใจให้จับจอง

     

  

    การเดินทางจึงลุล่วงตักตวงสุข

สิ้นความทุกข์มีสุขจริงทิ้งหม่นหมอง

 

เมื่อความรักเผชิญใจดั่งหมายปอง

 

บรรจบถึงจึงเป็นสองเกี่ยวคล้องใจ...