บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง (ตอน 1)

  Contact

  ห้องสมุด 24 ชั่วโมง  

บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง ในที่นี้หมายถึงบริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่อย่างเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าหอสมุดของเราเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เราเปิดบริการให้เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม โดยเปิดให้บริการปีละ 2 ครั้ง หรือ 2 ภาคการศึกษาในช่วงก่อนสอบถึงสอบเสร็จเป็นเวลา 1 เดือน และใครจะรู้บ้างว่าเราเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงมาแล้ว 5 ปี 10 ภาคการศึกษา
หากจะถามว่าเปิดกันทำไม ได้ประโยชน์อะไร ทั้งที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ก็เปิดให้บริการในแต่ละปีมากถึง 335 วันเข้าไปแล้ว บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไร ก็คงต้องย้อนกลับไปยังครั้งแรกที่เริ่มเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เมื่อปี 2545 ซึ่งเกิดจากความคิดของคุณกาญจนา สุคนธมณี บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 9 หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่เห็นนักศึกษาต้องนั่งอ่านหนังสือช่วงสอบตอนดึก ๆ กันแถวโรงอาหาร หรือใต้อาคารต่าง ๆ มีต้นไม้ล้อมรอบ มีคูน้ำต่าง ๆ บรรดายุงทั้งหลายต่างก็เห็นนักศึกษาเป็นเหยื่ออันโอชะ และแทนที่นักศึกษาจะได้เกรด A กัน เห็นทีไข้เลือดออกจะถามหาซะก่อน ก็เลยมาขายความคิดให้กับบุคลากรระดับ Keyman ของหอสมุดว่า ถ้าจะทดลองเปิดบริการหอสมุดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดอาคารซัก 1 ชั้น และให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ จะมีความคิดเห็นกันเป็นอย่างไร.......
[โปรดติดตามตอนต่อไป]

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ห้องสมุดมีชีวิต

Post ID: 58099, Created: , Updated, 2012-06-04 17:51:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ห้องสมุดมีชีวิต#ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Recent Posts 

Comments (0)