ลูกเสือ 19/11/57

วันนี้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จัดหมวดหมู่ครับเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มซึ่งบงบอกถึงความสามัคคีครับ

แต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนครับที่ไม่แต่งชุดลูกเสือมา

ตั้งใจฟังการอธิบายมาเลยครับ

วันพุธหน้าน่าจะใส่เครื่องแต่งกายครบทุกคนครับเพราะได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีกิจกรรมอะไรผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)