วิชาลูกเสือ (19/11/57) | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้ในวิชาลูกเสือ เนตรนารี เราทำการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งให้ครูประจำชั้นเป็นคนสอน

โดยได้รับหัวข้อของการสอนวันนี้คือให้นักเรียนสรุปผังความคิด

จากการไปเข้าค่ายลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ โดยให้สรุปเป็นผังความคิด ของตนเอง ...

เวลาในการทำต้องทำให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)