วันที่ 25 ช่วยงานฝ่ายต่าง ๆ (21/11/2557)

บางทีต้องเป็นภารโรงจำเป็น

เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ผมต้องทำการปฏิบัติ เมื่อมาฝึกงานอยู่ ณ โรงเรียนแห่งนี้ นั่นคือการทำงานในฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ประกอบไปด้วยฝ่ายทั้งหมด 3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายกิจการ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายวิชาการ

วันนี้ผมได้เริ่มทำงานฝ่ายที่ ฝ่ายกิจการเป็นที่แรก งานที่ได้รับคืองานเล็ก ๆ เช่นงานจัดเอกสาร งานพิมพ์หนังสือราชการทั่วไป เป็นงานที่คุณครูประจำฝ่ายท่านบอกมาว่า เป็นงานหลักที่แทบทุกฝ่ายจะต้องทำเหมือนกัน แต่อาจต่างกันที่เนื้อหาใจความในเอกสารต่าง ๆ เพียงเท่านั้นเอง

การได้ทำงานฝ่าย ทำให้รู้อะไรหลายอย่างมาก ๆ รู้ว่าครูทุกคนต้องมีหน้าที่รองจากการสอน รู้ว่าครูทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตนักเรียนมากกว่าแค่ในห้องเรียน รู้ว่าครูทุกคน บางทีต้องเป็นภารโรงจำเป็น เพื่อให้โรงเรียนสามารถเดินหน้าไปต่อ สรุปแล้ว การทำงานฝ่ายไม่ได้ดูน่าเบื่ออย่างที่ผมเคยเข้าใจ แต่กลับให้อะไรได้ มากกว่าที่ผมคิดเสียอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)