ข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์..อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี


วันนี้..จึงเป็นอีกวันหนึ่ง ของผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และทำข้อตกลงความร่วมมือ ที่ได้สาระเนื้อหาครอบคลุมภาระงานและจุดเน้น อันเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษายุคนี้ ที่ต้องเร่งปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าในระดับสถานศึกษา เป็นระดับปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด

วันนี้มีโอกาสได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ๒ ฉบับ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ กับโรงเรียน เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ๑๐๐% ..อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี

สืบเนื่องมาจาก สพฐ.กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จึงร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการโดยมีกรอบข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งมี ๔ ข้อด้วยกัน

ประเด็นที่น่าสนใจ อยู่ที่ ข้อ ๒ และ ๓ ที่โรงเรียนต้องวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ก็คือ เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น ป.๖ ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ ใน ๕ กลุ่มสาระหลัก และปฏิรูปการเรียนรู้และการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในการนี้ ท่าน ผอ.สพป.กจ.๔ ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ กำชับผู้บริหารโรงเรียน ให้เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ในการวางแผน ให้มีกระบวนการ ขั้นตอน และมีกิจกรรมการพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจนส่งแผนงานการพัฒนาดังกล่าวให้เขตพื้นที่โดยด่วน

ในส่วนของข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ๑๐๐ % เขตพื้นที่การศึกษา เร่งรัดให้โรงเรียนคัดกรองการอ่าน การเขียน และจัดทำข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคล จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านภาษา ตามมารตฐานชั้นปี หรือตามศักยภาพ มีแผนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนชั้นป.๓ และชั้น ป.๖ ที่เป็นจุดเน้นที่สำคัญของ สพฐ.

วันนี้..จึงเป็นอีกวันหนึ่ง ของผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และทำข้อตกลงความร่วมมือ ที่ได้สาระเนื้อหาครอบคลุมภาระงานและจุดเน้น อันเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษายุคนี้ ที่ต้องเร่งปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าในระดับสถานศึกษา เป็นระดับปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด

ท้ายที่สุด ผมบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว โดยจัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน...แสดงว่าต่อไปนี้ ผมกับคณะครู จะต้องร่วมมือกันเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตลอดจน..ทำให้การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี..เริ่มลงมือทำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

</span>

หมายเลขบันทึก: 580713เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014 13:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014 13:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

เห็นด้วย และช่วยเชียร์ครับ...... มนุษย์ kpi ที่คำนึงถึงภายใน จะไม่ทิ้งให้ใครแม้แต่คนเดียวอยู่ข้างหลัง..... เหมือนดังที่ โอบามา นำเอาท่อนประโยคนี้มาเตือนสติครู... การศึกษาไม่ใช่อะไรที่ ถ้าได้ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคน บรรลุ kpi ฉันจะได้โบนัส.....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี