เข้าหอประชุมบาบาร่า แมคคินลีย์ ​ | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันอังคารที่ 4 พ.ย. 2557 ซึ่งวันนี้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องเข้าหอประชุมบาบาร่า แมคคินลีย์

ซึ่งวันนี้ไม่มีการเข้าแถวหน้าเสาธงเหมือนทุกวัน เพราะเนื่องจากทุกวันอังคาร นักเรียนในระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 - 2

ต้องเข้าหอประชุมทุกสัปดาห์ ซึ่งในการเข้าหอประชุม ก็จะเป็นการเคราพธงชาติและทำกิจกรรมนมัสการสรรเสริญพระเจ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)