ผมมีภาพถ่ายพระจันทร์วันเพ็ญเดือนสิบสองครับ ถ่ายเมื่อเช้ามืดของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ลองมาชมกันครับ

    ภาพแรกใช้ Flash ครับ

พระจันทร์วันเพ็ญเดือนสิบสอง 
 

 

     ภาพที่สอง ไม่ใช้ Flash สีออกเหลืองเลยทีเดียว

 

พระจันทร์วันเพ็ญเดือนสิบสอง