สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ มูลนิธิสยามกัมมาจล

มอบ 18 ทุน "ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" แก่เด็กศิลป์เรียนดี


“การจากไปของอาจารย์ถวัลย์ไม่ใช่แค่เป็นการสูญเสียในประเทศ แต่ถือเป็นการสูญเสียระดับโลก เหมือนโลกได้สูญเสียศิลปินเอกไป”

>>> ร่วมรำลึกถึง "ถวัลย์ ดัชนี" ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับนับเป็นปีที่ 16 ติดต่อกันแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2544 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จวบจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการศึกษาทางด้านศิลปะแก่บุคคล คณะบุคคล องค์กรการกุศล และหน่วยงานราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2557 นี้ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 18 ทุน รวมมูลค่า 1.8 แสนบาท แก่นิสิตนักศึกษาด้านศิลปะที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


คุณอรวรรณ ชลตระกูล มูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวถึงการมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ ครั้งนี้ว่า กองทุน "ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" เกิดขึ้นจากความประสงค์ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีใจรักและสนใจในงานศิลปะแต่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ในศิลปะที่ตนรักและเกิดการพัฒนาตนเอง โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติเหมาะสมเข้าเสนอชื่อรับทุน รวมถึงการจัดกิจกรรมขยายผลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับทุนได้ทำกิจกรรมเพื่อเปิดมุมมองการใช้ศิลปะรับใช้สังคม เนื่องจากเล็งเห็นว่า ผลงานศิลปะที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศิลปินได้นำประสบการณ์ส่วนตัวมาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความลุ่มลึก และสุดท้ายย้อนกลับไปพัฒนาตนเอง


สำหรับนิสิตนักศึกษาทั้ง 18 คนที่ได้รับเลือกและเข้ารับทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาจาก 3 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยทุกคนต่างแสดงเจตจำนงว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และพัฒนาตนเองทางด้านศิลปะอย่างเต็มความสามารถ สมดังเจตนารมณ์ของ "กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์"


เสียงสะท้อนของเยาวชนผู้รับทุน เริ่มจาก นายพุฒธิพงศ์ พึ่งบุญ หรือ น้องมาร์ค นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย วิชาเอกซอด้วง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับคัดเลือกจากคณะให้ได้รับทุนถวัลย์ – ไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ เพราะทราบดีว่ายังมีเพื่อนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รอรับการสนับสนุนอีกมาก สำหรับตนเมื่อได้รับทุนแล้วจะนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของตนและน้องชาย เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ที่ผ่านมาตนเองได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนและการทำกิจกรรมที่คณะในฐานะของประธานชมรมดนตรีไทยไปหารายได้พิเศษด้วยการสอนดนตรีไทย การรับงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานขายบ้านและคอนโด รวมถึงการขายของตามตลาดนัด ทว่างานเหล่านี้มีรายได้ไม่แน่นอน เงินทุนที่ได้รับครั้งนี้จึงช่วยให้ตนมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนมากขึ้น เมื่อเรียนจบแล้วตั้งใจจะสืบสานศิลปะดนตรีไทย โดยการเป็น "ครู" ผู้ถ่ายทอดศิลปะดนตรีไทยของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป


นายอานนท์ เลิศพูลผล หรือ น้องนนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่ได้รับนี้จะใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปัจจุบันพ่อและแม่ประกอบอาชีพขับรถตระเวนขายหนังสือตามตลาดนัด บางวันฝนตกก็ทำให้ขายของไม่ได้ ยิ่งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ยิ่งทำให้ขายของได้น้อยลง ที่ผ่านมานอกจากจะช่วยประหยัดรายจ่ายแล้ว ตนเองยังใช้วันหยุดรับจ้างวาดภาพล้อเลียนที่ตลาดนัดอัมพวา และช่วงปิดเทอมไปรับจ้างวาดภาพตามผนังโรงแรมเพื่อเก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม โดยเฉพาะค่าสี ค่าเฟรมวาดภาพ ที่คิดเป็นรายจ่ายเดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ทุนที่ได้รับครั้งนี้ก็จะเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าสีค่าอุปกรณ์ และแบ่งอีกส่วนหนึ่งให้เป็นค่าใช้จ่ายแก่พี่ชายที่กำลังศึกษาอยู่เช่นกัน


สุดท้ายที่ นางสาวศิริวรรณ ศรีสุข หรือ น้องหมวย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณกองทุนถวัลย์ – ไทยพาณิชย์ แทนเพื่อนๆ ทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยทุนที่ได้ถือเป็นกำลังใจให้แก่นิสิตนักศึกษาด้านศิลปะจำนวนมากที่มีความตั้งใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป เพราะการศึกษาในด้านนี้มักมีค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง ในส่วนของตนเองจะนำทุนการศึกษาที่ได้ไปแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีแม่ทำนาและพ่อประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย สัญญาว่าตนจะนำทักษะด้านการถ่ายภาพที่เรียนมาทำประโยชน์ให้แก่สังคมตามความรู้ความสามารถและโอกาสที่ตนได้รับ


ขณะที่การจากไปของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ร่วมก่อตั้งกองทุน "ถวัลย์ – ไทยพาณิชย์" เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ก็ทำให้บรรยากาศพิธีมอบทุนในปีนี้ดูเคร่งขรึมกว่าทุกปี นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการศิลปะของโลก "การจากไปของอาจารย์ถวัลย์ไม่ใช่แค่เป็นการสูญเสียในประเทศ แต่ถือเป็นการสูญเสียระดับโลก เหมือนโลกได้สูญเสียศิลปินเอกไป" เยาวชนทุน "ถวัลย์ – ไทยพาณิชย์" ปีล่าสุดกล่าวรำลึกถึงอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีเป็นการปิดท้าย #


>>> รู้จักกับมูลนิธิสยามกัมมาจลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbfoundation.com

หมายเลขบันทึก: 580367เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2014 11:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 04:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้ทุนด้วยครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี