26/06/57 วันสุนทรภู่

วันนี้เป็นวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2557

ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งมีการประกวดกิจกรรมหลายกิจกรรมและกระผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจจกรมประกวดแต่งกาย คือได้รับมอบหมายเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งกายวันสุนทรภู่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)