Learning organization หรือLo


ชื่อ นางอัมพร นามสกุล นันทะเสนา เลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 13 หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

After Action Review (AAR)

วันที่ 10 สิงหาคม 2557

ความคาดหวังในการเรียนรู้เรื่อง After Action Review ( AAR) และ Learning organization ( Lo)

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง After Action Review หรือAAR)และ Learning organization หรือLo)

สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เรียนรู้

ได้เรียนรู้อะไร รู้แล้วคิดอย่างไรต่อ

After Action Review (AAR) เป็นการทบทวนเนื้อหาสาระ ที่ได้เรียนรู้มาแล้วนำมาเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายของการเขียนว่าในการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องนั้นก่อนมาเรียนนั้นคาดหวังว่าเราจะได้อะไรบ้างก่อนการเรียนรู้ เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วได้ประโยชน์อะไร และเมื่อเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วเราจะนำความรู้ที่ได้ไปทำอะไรต่อ และจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร จากการเรียนรู้ข้อมูลเรื่อง AAR ครูผู้นำวิธีกระบวนการดังกล่าวไปใช้กับนักเรียนรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้บันทึกตามในแต่ละครั้งของการสอนของครูในแต่ละคาบเป็นการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ได้เป็นอย่างดี

Learning organization หรือ Lo) คนในองค์กรที่ได้มีการขยายขอบเขต มีความคิดใหม่ๆ ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภาในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้ามีครูในโรงเรียนคนหนึ่งมีเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยและสอนนักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพครูคนนี้ก็จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถหรือเทคนิคกระบวนการสอนให้กับครูท่านอื่นๆเพื่อที่จะไม่ได้หายไปกับครูเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายหรือเสียชีวิต ถ้ากล่าวถึงในเชิงธุรกิจการค้านั้น บุคคลใดก็ตามที่มีความสามารถนั้นปฏิบัติงานในบริษัทในตำแหน่งที่สูงมีความเข้าใจในงานและมีความสามารถถ้าคิดเป็นเงินแล้วมีมูลค่ามหาศาลมาก และ (Lo)มีการใช้ความคิด มีกระบวนการคือ จะต้องมีความรู้ และ การจัดการความรู้ให้ได้ จะไม่รู้จักคำว่าการทดสอบแล้วล้มเหลว บุคคลในองค์กรจะต้องเป็นบุคคลที่มีนิสัยใฝ่รู้ ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคือ เป็นการต่อยอดผู้บริหาร ต้องสนับสนุนทั้งเงิน ขวัญกำลังใจ และเผยแพร่ให้กันและกันอย่างมีมิตรภาพต่อกัน จะนำกระบวนการถ่ายทอดในเรื่องความสามารถของบุคลากรมีคุณภาพการถ่ายทอดกันปรับใช้ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไปความรู้ความสามารถเหล่านั้นก็จะไม่หายไปพร้อมกับคนที่ไม่อยู่ในองค์กรของเรา

คำสำคัญ (Tags): #Learning organization หรือLo
หมายเลขบันทึก: 580013เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี