Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน


ชื่อ นางอัมพร นามสกุล นันทะเสนา เลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 13 หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน

Flipped Classroom หรือห้องเรียนกลับด้าน เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ สหรัฐอเมริกาคิดค้นให้กับนักเรียนบางส่วนของพวกเขาที่ขาดเรียนบ่อยเพราะการทำกิจกรรมต่างๆที่แยกนักเรียนออกไป จึงระดมความคิดหาทางแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่ Flipped Classroom ในปี 2007 จนถึงปัจจุบัน

ฉะนั้น Flipped Classroom คือ ว่านำสิ่งเดิมที่เคยทำในชั้นเรียนไปทำที่บ้าน และนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ทำที่บ้านมาทำในชั้นเรียนแทน ชั้นเรียนที่เราคุ้นเคยกันนั้นส่วนมาก ครูจะเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่างๆในชั้นเรียน และมอบหมายให้นักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้าน แต่ Jonathan และ Aron สังเกตว่า นักเรียนนั้นต้องการพบครูจริงในเวลาที่มีความสงสัยในเนื้อหาและต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการครูอยู่ในชั้นเรียนทุกครั้งเพื่อบอกเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นเพราะนักเรียนนั้นสามารถจะค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นในห้องเรียนกลับด้านนั้นครูอาจจะแจกสื่อให้นักเรียนไปศึกษาที่บ้าน และวันรุ่งขึ้นเมื่อนักเรียน เกิดข้อสงสัยนักเรียนแต่ละคนก็จะซักถามกันในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในการศึกษาหาความรู้นักเรียนสามรถค้นคว้า ได้หลากหลายช่องทางอย่างอิสระ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ และยูทูบที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการศึกษาหาความรู้ของตนเอง การมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเองแล้วนำมาพูดคุยในชั้นเรียน จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น เร็วขึ้น จะเหลือเวลาในการเติมสิ่งอื่นๆให้กับนักเรียน โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ รูปแบบเดิมจะหมดเวลาไปกับการเตรียมพร้อม "ห้องเรียนกลับด้าน" ก็ยังจัดการเรียนการสอนแบบ Child Center มากขึ้น และที่สำคัญแก้ปัญหาเรื่องการบ้าน วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนจะมีความสุขกับการค้นคว้า

การนำไปปรับในการเรียนการสอนคือต้องให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำข้อสงสัยมาพูดคุยกันในชั้นเรียน ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี นั้นมีความสำคัญและมีบทบาทมากนักเรียนสามารถค้นคว้าได้อย่างกว้างขวาง เด็กสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง

หมายเลขบันทึก: 580010เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี