Flipped Classroom ห้องเรียนกลับทาง


บันทึกอนุทิน รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

โดย นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง รหัสนักศึกษา 57D0103113 สาขาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง Flipped Classroom ห้องเรียนกลับทาง

วันที่บันทึก10สิงหาคม พ.ศ. 2557


ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

Flipped Classroom เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับวิธีการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ทำให้ครูมีเวลาชี้แนะนักเรียนและช่วยนักเรียนสร้างสรรค์แนวคิดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่ง Gen- Zในปัจจุบัน มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่พอ แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบหาความจริง เป็นตัวของตัวเอง และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องการความรวดเร็วในการหาข้อมูล ถามตอบคำถาม โดยให้นักเรียนเรียนที่บ้านและทำการบ้านที่โรงเรียน คือ การนำสิ่งที่เคยทำในชั้นเรียนไปทำที่บ้าน และนำสิ่งที่ถูกมอบหมายให้ทำที่บ้านมาทำในชั้นเรียน Knowledge Transfer การถ่ายทอดความรู้ คือ การให้ความรู้ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ และ ที่เน้นผู้สอนเป็นหลัก การออกแบบหลักสูตรควรออกแบบให้สอดคล้อง มีความหลากหลาย มีการผสมผสานบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Profesional Learning Community) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับผู้เรียน บุคคลทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ PBL (Project Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง Active Learning การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ และองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รู้แล้วคิดอย่างไร คิดอะไรต่อ

การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ และความถนัดของตนเอง มีโอกาสคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติเองจากสภาพจริง และได้รับประสบการณ์ตรง และผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

จะนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไร

นำรูปแบบการสอนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด นำนวัตกรรมการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมใหม่ๆ

คำสำคัญ (Tags): #บันทึกอนุทิน#aar
หมายเลขบันทึก: 579998เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี