บันทึกความสำเร็จ

บันทึกความสำเร็จ

นางสาวมณฑนา  เพ็งกลาง

ความสำเร็จคือ ทำให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบมากขึ้น รักความสะอาด เนื่องมาจากว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบ เวลาหมดชั่วโมงเรียนแล้วนักเรียนไม่ชอบเก็บเก้าอี้ให้เป็นระเบียบและชอบทิ้งขยะไว้ใต้โต๊ะ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนที่จะทำให้นักเรียนเกิดความเป็นระเบียบมากขึ้น วันหนึ่งได้เปิดyoutubeดูคลิปต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น แล้วได้ไปเจอคลิปรายการดูให้รู้ของช่องไทยพีบีเอส ตอนเกี่ยวกับระเบียบวินัยของประเทศญี่ปุ่น พิธีกรซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นก็แนะนำระเบียบและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น ซึ่งมีความน่าสนใจ จึงได้นำมาให้นักเรียนได้ดู และบอกเหตุผลถึงการนำคลิปมาให้ดูและพูดตรง ๆ ออกไปว่า เป็นเพราะพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งครูสังเกตหลายครั้งแล้ว แต่นักเรียนก็ยังคงพฤติกรรมแบบเดิม นี่คือเหตุผลที่ครูนำคลิปมาให้ดู ในชั่วโมงต่อมา เพียงแค่พูดเตือนและส่งสายตานักเรียนก็เข้าใจความหมายคือให้จัดเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ และดูแลความสะอาด ต่อจากนั้นมานักเรียนก็เริ่มมีระเบียบวินัยมากขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แค่ส่งสายตา...สำเร็จ..ได้..