งานเทศกาลประจำปี ภาพกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ(วัดใหม่เจริญธรรมบ้านแพะ)

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๑/๑๐/๒๕๕๗

***********

งานเทศกาลประจำปี

ภาพกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ(วัดใหม่เจริญธรรมบ้านแพะ)

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการวัด ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๕ ได้จัดให้มีงานเทศกาลประจำปี ตักบาตรเทโวโรหณะ(หนังสือที่ป้ายทำมาผิด) ปีนี้ก็เป็นรอบของวัดใหม่เจริญธรรม โดยมีการจัดขบวนกันดังนี้

๑.มีรถประชาสัมพันธ์แจ้งบอกชาวบ้านนำหน้ามาก่อน เป็นไทแลนด์หนึ่งคัน

๒.กลุ่มเปรตที่เที่ยวขอเงินและขนมชาวบ้านออกล่วงหน้าขบวนที่ถือป้าย

๓.รถกลองยาว นำผู้ถือป้ายขบวน ถือธงธรรมจักร ธงชาติ

๔.รถพระพุทธที่ตกแต่งดอกไม้สวยงาม นำพระสงฆ์มาก่อน

๕.พระสงฆ์ที่ออกรับบาตร พร้อมด้วยผู้ช่วยเก็บถ่ายอาหารบิณฑบาต

๖.ตามด้วยกลุ่มผู้หญิงที่เรียกว่า แม่เปรต ตามหลังพระ

๗.กลุ่มนางฟ้า เทพบุตรถือฉัตร คอยโปรยดอกไม้ตลอดทาง

๘.ผู้ถือตุงหรือธงที่เป็นสัญลักษณ์แบบภาคเหนือ ต่อขบวนนางฟ้าฯอีกที

๙.รถเครื่องเสียงคอยประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องวันออกพรรษาและวันเทโวโรหณะ มีโฆษกเปลี่ยนกันพูดตลอดเส้นทาง

ได้รับความร่วมมือจาก ญาติพี่น้อง ผู้ใจบุญ ชาวบ้านแพะ ผู้นำทั้งสามหมู่ด้วยดี พร้อมกันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านแพะที่จัดนักเรียนมาเป็นนางฟ้าเทพบุตรคอยช่วยงานมาตลอดทุกปี

ผมได้แต่งค่าวเกี่ยวกับวันออกพรรษาให้โฆษกคือ นายเย็น กอบรูป และนายประนม ภูบิน ได้นำไปอ่านแบบจ๊อย(ทำนองเสนาะ) เป็นที่สนุกสนาน ครับผม...

...

...

...

...

...

...

...

....

...

...

...

...

...

...

...

...

************************************************************************************************

วันตักบาตรเทโว(ออกพรรษา)

ตี๋ห้าแม่เจ๊า นั้นมีความหมาย หมู่เฮาญิงจาย จ้วยกั๋นเน้อเจ้า

แต่งตั๋วสดสวย สำรวยกั๋นเข้า ม่วนงันหมู่เฮา ปี่น๊อง

หละอ่อนตังหลาย หลานเหลนพวกพ้อง จักได้กึกก้อง จ่วยงาน

หลากหลายความคิด จิตตั้งประสาน ยิ้มหัวเบิกบาน สำราญพร้อมหน้า

แม่ครัวเหมือนกั๋น จัดสรรแต่งถ้า ข้าวปล๋ายาคู อยู่ต๊อง

ผู้นำอยู่ไหน คนใหญ่ก็ฮ๊อง หละอ่อนลุกขึ้น ตื่นมา

แต่งตั๋วแต่เจ๊า พร้อมกั๋นนั่นหนา ออกไปบีฑา ส่งเสียงดังก้อง

ปลุกคนบ้านไกล๋ ตี้นอนในห้อง ฮื่อลุกมากอง ผ่อเต๊อะ

เปรตตี้ไหนหา ส่งเสียงกั๋นเพอะ ท่าจะอดกั้น กั๋นมา

หรือเขามีสุ้ข สะหนุกนักหนา ม่วนงันแต้นา ใจ่หาว่าจ้าง

*ทำนาก๊าขาย ฮยะไฮ่ก่อสร้าง เฮาต้องแต่งตาง บุญก๊ำ

ปี้น้องตังหลาย อย่าว่าเหลื่อมล๊ำ จ้วยอุ้ปถัมภ์ กั๋นไป

ข้าวสารเตรียมไว๊ อาหารมีไหน เงินบาทเร็วไว ไว้ใส่พระเจ้า

เอาแฮงบุญกั๋น อย่าหันหลังเข้า หันหน้าจ่วยเลา ปี่น๊อง

พ่องขนเสบียง พ่องก็ตี๋ก๊อง นำหน้าโห่ป้อง ปากมา

เตรียมตั๋วกั๋นไว้ สักกำดอกหนา พระพุทธนำปา พระสงฆ์องค์เจ้า

ติ้ดต๋ามเทวา นางฟ้าหนุ่มเข้า ขบวนหมู่เฮา มากนัก

วันออกปะสา วาจ๋ากล่าวตั๊ก เตือนกั๋นหื้อฮัก ไมตรี

กำสอนพุทธะ ธรรมะดีหลี นินทาบ่อดี เมินหนีอว่ายหน้า

ตักบาตรเทโว ใจ่โอ่อวดกล้า ปาลูกหลานมา ปี่น๊อง

สถานศึกษา วัดวาเกี่ยวก๊อง หมู่เฮาหื้อข้อง ความดี

บ้านวัดโรงเรียน พากเพียรสุขศรี สวรรค์นั้นมี ตี่หมู่เฮาสร้าง ๆ*

เต่านี้ลวดวางกลอน ก่อนแหละนายเหย...

หมายเหตุ

เป็นลักษณะการเขียนแบบค่าวขนาดกลาง...ไม่เน้นขึ้นต้นและลงท้าย

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณโกทูโนว์.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Villageความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ไม่สามารถนำภาพขึ้นได้...ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับผม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ GD มากครับ ที่ให้กำลังใจ ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถนำภาพขึ้นได้ครับ...

เขียนเมื่อ 

สาธุๆ

กล่องใส่ภาพหายไปใช่ไหม

เปิดสองหน้า

ไป copy รูปมาจากไฟล์อัลบั้มแล้วใส่ภาพนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน และให้กำลังใจมากครับผม...ไหว้สา ๆ