คำถาม..มวยไทย มีกี่ชนิด??...การแยกเพื่อการพิจารณาให้เข้าใจ..

รวมแล้วแยก..แยกแล้วรวม..

ผมพยายามจัดแบ่งชนิดของมวยไทยโดยใช้วิธีพิจารณาตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ ได้ 4 ชนิด..ครับ..

1.มวยไทย ที่เป็นกีฬาและการแข่งขัน (ทั้งสมัครเล่น และอาชีพ)..

2.มวยไทย ที่เป็น ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (มักยึดแนวทางของครูมวยใน ยุค ร.5 - ร.6 อาทิ มวยไชยา มวยโคราช มวยลพบุรี มวยท่าเสา มวยพระนคร รวมทั้ง ที่มีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยกับการต่อสู้ในปัจจุบัน)..

3.มวยโบราณ ที่เน้นการแสดง การสืบทอดพิธีกรรมและวัฒนธรรมพื้นถิ่น(มวยสกลนคร มวยลายลาว มวยเจิง) ...

4. มวยไทยเพื่อพัฒนาสุขภาวะองค์รวม(พาหุยุทธ์ชาวสยาม) ...

...และหากนับรวมเอา 5.คีตะมวยไทย(การออกกำลังกายประกอบจังหวะด้วยท่ามวยไทย) และ 6.นาฏะมวยไทย(การแสดงโชว์ศิลปะมวยไทยประยุกต์ประกอบดนตรี)..ก็พอได้ครับ..

...ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่อื่นๆและไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด นะครับ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แวะมาชื่นชมและทักทายค่ะ

เขียนเมื่อ 

สนใจข้อ 2 เลยครับ

มวยท่าเสาไม่ค่อยพบ

พบแต่มวยไชยาครับ