โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ม.ขอนแก่น พาผู้นำกลุ่มดูงานจัดการกลุ่ม

อสพ.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ม.ขอนแก่น พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และตำบลโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น นำผู้บริหาร คณะกรรมการ กลุ่มอาชีพและกลุ่มกองทุน ดูงานจัดการกลุ่มและธนาคารหมู่บ้าน

            เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2557 นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวรังรอง ทาบุญเมือง อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ และหัวหน้ากลุ่มกองทุนต่างๆ ของหมู่บ้านจอมศรีและบ้านหัวงัว ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบ้านหนองแกมนและบ้านหนองแวงกลาง ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 37 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มไปประยุกต์ใช้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในหมู่บ้านของตนเอง ได้แก่ ดูงานการทำขนมและการบริหารจัดการกลุ่มของกลุ่มเสือยิ้มทำขนมถั่วตัด บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และดูงานธนาคารหมู่บ้านที่บ้านโต้น ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
          ในกรณีของกลุ่มเสือยิ้มที่ทำขนมถั่วตัดขายประสบความสำเร็จด้วยดี เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญคือ ผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเสียสละเพื่อส่วนรวม อาทิ การสนับสนุนพื้นที่ให้กลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เป็นต้น

          จาวภา มะนาวนอก ข้อมูลข่าว/ภาพ
          กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมเป็นคนบ้านโต้น เสียดายไม่ได้อยู่ต้อนรับ คณะด้วย

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมกิจกรรมดีดี ครับ