การวินิจฉัยโรค

หมอ-ยู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การวินิจฉัยโรค

ประกอบไปด้วย

  1. อวัยวะที่เป็นปัญหา
  2. ภาวะหรือโรคที่เป็น
  3. ความรุนแรง หรือ ระยะ หรือ Cancer Staging หรือ ส่วนขยายอย่างอื่น
  4. ข้าง หรือ ตำแหน่งที่เฉพาะเจอะจงลงไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องหมอหมอความเห็น (0)