สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 21/07/2557

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 21/07/2557

คาบที่ 6 เวลา 14:40-15:30 สอนเรื่อง การใส่ลักษณะพิเศษในภาพ Word 2010 เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก และดิฉันทำการสอนไปด้วยและใช้วีดีโอช่วยสอนไปด้วยเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายและเข้าใจได้ดี เวลาที่ดิฉันสอนเสร็จจะถามนักเรียนเสมอ ว่าครูสอนเข้าใจไหมรู้เรื่องไหม ให้นักเรียนบอกตามความเป็นจริง ถามนักเรียนเสมออยากให้ครูสอนแบบไหน นักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเรียนได้รู้เรื่องที่สุด ดิฉันถามนักเรียนเสมอว่าถ้าอยากให้ครูแก้ไขตรงจุดไหนก็บอก เราจะได้เข้าใจกัน ครูก็จะสอนได้อย่างเต็มที่ นักเรียนก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสนุดสนานกับการเรียน ที่ดิฉันถามนักเรียนแบบนี้ เพราะอยากจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่นักเรียนจะได้กล้าพูดว่าครูสอนแบบไหน ไม่เข้าเข้าใจ ก็ให้บอก ครูจะได้ไปปรับการสอนมาใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)