รางวัลแด่คนช่างฝัน

            การมอบรางวัลที่เราภูมิใจในการแข่งขันกีฬา และเข้าร่วมแข่งขันงานวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557 ที่โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)