การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง อาทิตย์ที่ 4 วันที่ 17/06/2557

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดศรีสว่าง อาทิตย์ที่ 4 วันที่ 17/06/2557

- ดุแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า

- ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคอมพิวเตอร์

- เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ประชุมนัดแนะการเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดร่ำเปิง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)