กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

          โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2557โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันจรวจน้ำและไข่นิวตั้นเด็ก ๆ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)