3 /10 / 57 สัมมาฝึกประสบการ์วิชชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  วันนี้ได้ไปสัมนาที่สรวงฉันได้เอารถส่วนตัวไป ไกลมาก ได้แวะซื้อข้าว เพื่อนๆในเอกก็ฝากซื้อ พอไปถึงก็ไปจัดซุ้มของเอก ตั้งบอร์ดและเข้าไปนั่งเปิดพิธีและคณะบดีของคณะครุศาสตร์ก็มาพูดเรื่องข้อคิด ต่างๆในการไปฝึกสอน ช่วงบ่ายก็เป็นการนำเสนอโครงการที่แต่ละเอกคัดมาแล้วมานำเสนอ เอกฉันเอกเทคโนโลยีการศึกาาเป็นเอกแรกที่ขึนไป เพื่อนฉันก็ขึ้นไปนำเสนอก็ผ่านไปได้ด้วยดี กว่าจะได้กลับบ้านก็ ห้า โมงกว่าๆ 

                           

แต่ละเอกจัดซุ้มแต่ละซุ้ม 

                                 

                          

เพื่อนในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ออกไปนำเสนอ

                          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)