“ค่าย Eng หรรษา” (20/06/57)

วันนี้หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จัด “ค่าย Eng หรรษา” จึงไม่มีการเรียนการสอนทั้งวัน นักเรียนแต่ละชั้นเข้าตามฐานต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ เพื่อทำกิจกรรม

ฉันได้รับผิดชอบฐาน “การเต้น” โดยให้นักเรียนฟังเพลงภาษาอังกฤษ แล้วเต้นตามที่เพลงบอก นักเรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมแบบนี้ จึงเกิดความสนุกสนาน

และก่อนช่วงบ่าย เกิดเรื่องตื่นเต้น คือ อาจารย์มานิเทศการสอน แต่ฉันไม่ได้สอนให้ดู เพราะติดกิจกรรม อาจารย์ที่มานิเทศก็ได้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ แฟ้มสะสมงาน และวิจัยในชั้นเรียน

ฉันรู้สึกขอบคุณที่อาจารย์มาให้คำแนะนำต่าง ๆ โดยเฉพาะการแนะนำเรื่องวิจัย ทำให้ฉันสามารถเห็นแนวทางในการทำวิจัยที่ชัดเจนขึ้น...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)